Seafood

(w. White Rice)
72. Shrimp w. Lobster Sauce (S) 6.95 (L) 10.25
73. Shrimp w. Chinese Veg (S) 6.95 (L) 10.25
74. Shrimp w. Snow Peas (S) 6.95 (L) 10.25
75. Shrimp w. Broccoli (S) 6.95 (L) 10.25
76. Shrimp w. Mixed Veg 10.25
spicy 77. Curry Shrimp w. Onions 10.75
spicy 78. Shrimp w. Garlic Sauce 10.75
spicy 79. Shrimp w. Szechuan Sauce 10.75
spicy 80. Hunan Shrimp 10.75
81. Shrimp w. Cashew Nuts (S) 5.95 (L) 9.25